SEO 2017 và những lưu ý quan trọng

Công nghệ của bộ máy tìm kiếm ngày càng phát triển, các thuật toán cũng được nâng cấp và cải tiến hơn. Vì thế nên các chiến thuật và chiến lược SEO cũng đã thay đổi nhằm phù hợp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng những vấn đề cơ bản vẫn sẽ là kim […]

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console

Google Search Console ( webmaster tool ) là công cụ miễn phí do Google cung cấp cho các webmaster, công cụ này giúp các webmaster theo dõi trạng thái các trang web của họ trong kết quả tìm kiếm của Google. Để sử dụng được Google search console, yêu cầu các webmaster phải thêm trang web mình […]