Làm thế nào để lên top 0 Google hay vị trí tự nhiên trên Featured Snippets

Nếu xem lại lịch sử của Google, chúng ta có thể thấy rằng các kết quả tìm kiếm trông khá giống nhau: tiêu đề, đường dẫn và thẻ mô tả. Tuy nhiên, bây giờ, với sự hỗ trợ của Schema markup, chúng ta đã có thể xem được rất nhiều thông tin trên SERPs. Kết quả phù […]